Udskriv

Udvalgt litteratur om tegnsprog

Nedenfor findes en liste over udvalgt litteratur til emnet tegnsprog. Vi gør opmærksom på, at de udvalgte emner ikke kan købes via denne hjemmeside, men eventuelt bestilles via bibliotek.dk eller købes ved direkte henvendelse til forlaget.

Projektet tidig språklig kognitiv utveckling hos döva och gravt hörselskadade: arbetssätt och erfarenheter; Döva barn och vuxna döva
Ahlgren, Inger. 1980. Stockholms Universitet, Institutionen for Lingvistik.

Undervisning i tegnskrift/tegnsprog: forsøgsprojekt på Døveskolen i Randersgade: en rapport
Bentzen, Ivan m.fl. 1985. Københavns Kommunale Skolevæsen, Forsøgsafdelingen.

Lærebog i tegnsprogs grammatik
Engberg-Pedersen, Elisabeth. 1991. Døves Center for Totalkommunikation.

Tegnsprogsforskning og tegnsprogsbrug
Hansen, Britta (red.). 1995. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation.

Signs and symbols: a review of literature and survey of theuse of non-vocal communication systems
Kiernan, Chris, Barbara Reidand og Linda Jones. 1982. Heinemann Educational.

Tegnspråk: sosial betydning, utvikling og pedagogisk bruk
Martinsen, Harald, Halvor Nordeng og Stephen von Tetzchner. 1985. Universitetsforlaget.

Tegntrening og kommunikasjon. Opplaering av autister og andre språksvake mennesker
Martinsen, H. og B.E. Siverts. 1990. Gyldendal Norsk Forlag.

Alternativ og supplerende kommunikasjon: innføring i tegnspråksopplæring og bruk av kommunikasjonshjelpemidler for mennesker med språk- og kommunikasjonsvansker
Martinsen, Harald og Stephen von Tetzchner. 2002. Gyldendal Akademisk.

Sprog og funktionshandicap: indføring i brugen af tegn og andre hjælpemidler til kommunikation
Martinsen, Harald og Stephen von Tetzchner. 1991. Munksgaard.

Om kommunikation med døvblindblevne
1997. Videnscentret for Døvblindblevne.

God kommunikation med patienter der har nedsat syn og/eller hørelse
1998. Videncenter for Synshandicap.

   
  Projektet Kommunikationsudvikling udføres af Socialt Udviklingscenter SUS