Udskriv

Introduktion til tegnsprog

Målgruppen for tegnsprog er primært døve, hvorimod personer med hørelse, som ikke har noget verbalt sprog, oftere anvender tegn-til-tale, der kombinerer lyd og tegn. Tegnsprog er et selvstændigt visuelt sprog med egen grammatik, ordstilling og så videre, og adskiller sig derfor fra dansk på alle måder. Således må døve og døvblinde med tegnsprog som modersmål ofte lære dansk som fremmedsprog.

Selv om mange udtryk i tegnsprog er forståelige over landegrænser, findes der ikke et universelt tegnsprog, som alle forstår. Der findes i alt mere end 100 tegnsprog og dialekter i verden.

Ved tolkning fra tegnsprog til det talte sprog og omvendt er det vigtigt, at tolken sidder eller står fuldt synlig foran tolkebrugerne.

   
  Projektet Kommunikationsudvikling udføres af Socialt Udviklingscenter SUS