Udskriv

Introduktion til talemaskiner

Talemaskiner er samlet set maskiner, der kan afspille ord eller sætninger, når man trykker på bestemte knapper. Der findes imidlertid mange forskellige former for talemaskiner, der varierer i bl.a. udformningen og ordforrådet. Nedenfor introduceres nogle af dem:

BIGmack

BIGmacken, som også populært kaldes “talebøffen”, er en 0-1 kontakt, hvorpå der kan indtales en besked eller et ord. Hvis man trykker på kontakten, afspilles ordet eller sætningen, og det er nemt at indspille nyt. Kontakten kan samtidig være tilsluttet en batteridrevet ting som fx en lille hund.

BIGmacken er stor (13 cm i diameter) og fås i rød, gul, grøn, blå og hvid. Den fås også i en skrå udgave med mindre diameter.

Step-by-Step Communicator

På denne kontakt kan der indtales flere beskeder. For hvert tryk kommer man længere hen i beskederne. Beskederne bliver altid afspillet i den rækkefølge, de er indtalt i. Når den sidste besked er afspillet, startes der automatisk forfra. Step-by-Step kan også aktiveres ved hjælp af en ekstern kontakt og kan aktivere batteridrevet legetøj.

Step-by-Step kan eksempelvis bruges til at læse historier op med ved at trykke på kontakten hver gang, der skal bladres. Man kan også indtale replikker, så brugeren kan deltage i et rollespil.

Step-by-Step fås også i en mere avanceret udgave med lag, hvor der skiftes lag ved at trykke på en lille knap på bagsiden. Denne udgave har den fordel, at den samme kontakt kan bruges af flere brugere, eller at lagene kan bruges til beskeder om forskellige temaer. Kontakten er 6 cm i diameter og fås i farverne: Rød, pink, gul, grøn, blå, lilla og sort.

B.A.BARPEG OG TAL

B.A.BAR er en lille, smart talemaskine på størrelse med en mobiltelefon. B.A.BAR taler, hvis den føres hen over en stregkode, idet der følger tusindvis af stregkoder med maskinen, hvorpå der kan indtales lige præcis de ord, der er brug for. Der er 4 uafhængige beskeder samt en ekkofunktion, som gentager en enkelt besked.

B.A.BAR adskiller sig fra de fleste andre talemaskiner ved, at talen kan lægges ud i rummet, fordi stregkoderne kan placeres på genstande såsom madvarer, stole, kommunikationssymboler og borde. B.A.BAR kan derfor med fordel bruges til at få tale på en kommunikationstavle, strukturere hverdagen, lære begreber og ord ved at bruge B.A.BAR sammen med symboler, øve sig i udtale, få lyd på fotografier og tekster, føre en telefonsamtale, som hjælp til fremmedsprog og til at “læse” talende bøger.

VocaFlex med SmartGuide

VocaFlex er en lille bærbar talemaskine med stor talekapacitet, eftersom den kan lagre mere end en times tale. Ved at benytte SmartGuide (overlay) får brugeren et hjælpemiddel med stor fleksibilitet. VocaFlex med SmartGuide øger brugerens uafhængighed i forhold til andre talemaskiner, idet hvem som helst kan skifte overlayet (Der skal ikke trykkes på nogen knapper). Overlayet sætter sig let fast, fordi det har magnetfæste. Overlayet er mærket med en stregkode, som maskinen læser, hvorved den ved, hvilket ordforråd der hører til hvilket overlay.

Indlæsningen af talen er nem og enkel, og derfor er behovet for oplæring minimalt. Når man trykker på et felt, gentager VocaFlex det, som er indlæst under den pågældende tast. Ved at kombinere 2 felter øges antallet af sætninger. Et overlay (SmartGuide) med 4 felter kan indeholde 16 beskeder. Et overlay med 16 felter kan indeholde 256 beskeder og så videre.

ChatBox

ChatBox er en lille, bærbar, billig, nem og hurtig måde at kommunikere på, hvis man ikke har noget ekspressivt verbalt sprog. ChatBox anvender Minspeak, som er en teknik, der med få tryk kombinerer ikoner for at sige ord eller hele sætninger.

ChatBoxen har 10 minutters taletid, hvilket svarer til ca. 350 ord eller små sætninger. Det er nemt at indtale ord, beskeder og sætninger, som kan gemmes ved at taste på den ønskede ikon-kombination. Man kan indtale 4 lag i ChatBoxen. Når man skal skifte lag, sætter man et andet ikon-overlay på og vælger det tilhørende lag ved et par tryk på bagsiden af maskinen.

Spring Board

Spring Board har et tekstfelt øverst oppe på skærmen, hvor ordene vises, hvilket er en god støtte til brugere, der skal øve sig i at stave og læse. Man kan gentage beskeden i tekstfeltet med et enkelt tryk. Spring Board har mange funktioner og indstillingsmuligheder, men er nem og brugervenlig. Nogle brugere kan have svært ved at aktivere tasterne, og derfor er det også muligt at bruge mus.

Spring Board har 6 brugerområder, hvori man kan bruge 4, 8, 15 eller 32 felter, og i hvert område findes et tilsvarende antal lag. Derudover kan man oprette en række emnesider og aktiviteter. Man kan også indtale stikord på tasterne eller for en række, og disse høres i en hovedtelefon, hvilket er en stor hjælp for svagtseende.

Spring Board leveres med et Minspeak overlay med kerneordforråd, som man frit kan vælge at bruge. Det betyder, at man hurtigt kan komme i gang. Men der er også mulighed for selv at opbygge nye overlay samt at overføre egne billeder til Spring Board.

Dynamo talemaskine

Det grundlæggende princip ved Dynamo er, at brugeren ved at berøre symboler eller ord med fingrene på touch-skærmen kan skabe ord og sætninger. Kombinationen af avanceret digital teknologi og en kvalitetshøjtaler giver Dynamo-brugeren mulighed for at udtrykke sig med en klar, naturlig stemme.

Dynamo leveres med mere end 3000 Dynasyms symboler, som kan struktureres i et ubegrænset antal overlæg. Der er 25 minutters lagret tale i Dynamo. En indbygget infrarød omverdenskontrol giver brugeren mulighed for at fjernbetjene TV, video, døre, vinduer og andet fjernbetjent udstyr.

Dynamo kan tages med overalt og monteres på en kørestol ved hjælp af en arm.

   
  Projektet Kommunikationsudvikling udføres af Socialt Udviklingscenter SUS