Udskriv

Introduktion til pictogrammer

Pictogrammer (som også kan staves piktogrammer) er et symbolsystem bestående af klare, hvide tegninger på sort baggrund. Den sorte baggrund gør risikoen for fejltolkning mindre, idet brugeren ikke bliver forstyrret af for mange detaljer ( – som det for eksempel ofte sker med fotografier). Samtidig bevarer tegningerne en kvalitet, der sikrer brugerens værdighed. Pictogrammer søger at indfange det generelle kendskab til visuelle symboler for forskellige kategorier af kommunikationsemner såsom idéer, følelser og fritid.

Pictogrammer bliver brugt i mange lande. Herhjemme bliver det blandt andet brugt i dag- og ugetavler, så brugerne kan se, hvad der skal ske i løbet af dagen/ugen, eller man klistrer pictogrammer på kasser og mapper for at fortælle, hvad der er inden i. Men pictogrammerne kan også bruges til at fortælle en historie ved at sætte flere symboler sammen eller til at give udtryk for et ønske.

Det kræver en vis tilvænning og abstraktionsevne at bruge pictogrammer. Pictogrammet for en bog kan for eksempel betyde en hvilken som helst bog, og det kræver derfor lidt mere at formidle, at man gerne vil læse en bestemt bog. Det er heller ikke sikkert, at to personer tolker det samme pictogram helt ens.

   
  Projektet Kommunikationsudvikling udføres af Socialt Udviklingscenter SUS