Udskriv

Introduktion til PECS

PECS står for The Picture Exchange Communication System. PECS blev udviklet omkring 1992 af psykolog Andrew Bondy og hans kone, talepædagog Lori Frost, fra Delaware i USA. Det er kort sagt et visuelt kommunikationssystem, der bygger på udveksling af billeder til at opnå ønskede mål og opfylde forskellige behov. Udover billeder kan man også bruge fotografier, stregtegninger, konkreter og symboler i PECS.

Den oprindelige målgruppe for PECS var småbørn med autisme, som enten ikke havde noget ekspressivt verbalt sprog eller kun havde et meget begrænset verbalt sprog. Men PECS har efterhånden vist sig at være anvendeligt for en langt bredere gruppe; deriblandt har også voksne med autisme eller andre former for kommunikationsvanskeligheder haft gavn af systemet.

PECS kræver ikke komplicerede og dyre materialer, da det bevidst er skabt med øje for, at det skal kunne bruges i mange forskellige situationer med blandt andet familien og pædagoger.

   
  Projektet Kommunikationsudvikling udføres af Socialt Udviklingscenter SUS