Udskriv

Blindepædagogik

Fra projekt “Samspil og Relationer”, Bosager i Sønderjyllands Amt 2002

Dette projekt havde til formål at udvikle og dygtiggøre brugerne og personalets kompetencer ved at fokusere på samspillet mellem en enkelt bruger, den hjerneskadede Tine, og personalet. Projektgruppen valgte at benytte sig af “Den blindepædagogiske referenceramme”, der er udviklet af Blindenetværket i København.

Gennem videooptagelser og faglitteratur (bl.a. Daniel Stern, Lilli Nielsen og Per Lorenzen) indhentede personalet viden og forståelse, der gjorde dem i stand til at opretholde et velfungerende samspil med Tine. Man lavede også et resume af Tines livshistorie for at få en baggrundsforståelse for Tines situation. Ud fra faglitteraturen fandt man ud af, at Tine var udviklingstruet, idet hun var afvisende i sin kontakt til andre mennesker.

Projektgruppen igangsatte to aktiviteter. Som den ene aktivitet valgte man at læse en historie, fordi Tine skulle have mulighed for at være den nydende part, og pædagogernes talen skulle være indfaldsvinklen til samværet. Som den anden aktivitet valgte man en vandaktivitet for, at pædagogernes leg ved siden af hende skulle gøre hende nysgerrig og interesseret i det, de gjorde. Formålet med aktiviteterne var at vise Tine, at hun kunne regne med, at de blev hos hende over tid, at få Tine interesseret og aktiv i samspillet samt at skabe genkendelighed.

De første gange virkede Tine ikke særlig interesseret i aktiviteterne. Snart begyndte hun imidlertid at kigge på pædagogerne – stadig mistroisk og undrende, men hun ville gerne samværet. Efterhånden begyndte hun at vise mere og mere interesse for at deltage ved selv at putte hænderne i vandet eller lægge hånden på bogen. Hun kiggede meget på pædagogernes ansigter og begyndte at røre ved dem. Hun begyndte at stole på dem.

Personalet fandt også ud af, at Tine kommunikerer på sin egen måde – fx ved at åbne og lukke munden eller hånden, dreje hovedet, sparke, smile og skrige. Hun reagerer også på tiltale. Ved hjælp af projektet blev personalet opmærksomme på, at det er vigtigt at møde hende åbent og ikke-styrende ved ikke at have forventninger til hendes reaktion.

Læs mere:
Bosager: “Samspil og relationer”. 2002.

   
  Projektet Kommunikationsudvikling udføres af Socialt Udviklingscenter SUS