Udskriv

Introduktion til kropssprog

Mange har på et eller andet tidspunkt prøvet at skulle kommunikere med mennesker, der ikke taler det samme sprog som én selv – for eksempel på en ferierejse. Her sker der ofte det, at man ved hjælp af ganske få tegn og mimik alligevel kan gøre sig forståelig, hvis det virkelig er nødvendigt.

De fleste mennesker kommunikerer ved hjælp af kropssprog, også selvom de benytter sig af et verbalt sprog. Det er bare ikke altid, man lægger mærke til det, fordi man alligevel får det hele serveret gennem sproget. Men gælder det mennesker uden et ekspressivt verbalt sprog, handler kommunikation gennem kropssprog netop om at være opmærksom på alle bevægelser i kroppen og udtryk i ansigtet, sammenligne dem med tidligere erfaringer og så prøve sig frem tolkningsmæssigt. Ved en systematisk observation af en selvskadende bruger kan man for eksempel finde ud af, i hvilke situationer den selvskadende adfærd opstår, tolke det som et tegn på, at brugeren ikke kan lide disse situationer og så prøve at ændre praksis på forskellig vis, indtil den selvskadende adfærd ophører.

Kommunikation via kropssprog er en metode, der kræver tålmodighed og fantasi, men som kan anvendes af mange og gerne i kombination med andre metoder. Metoden kræver dog, at også mennesker, der har et verbalt sprog, tør overskride eventuelle pinlighedstærskler og kommunikere mere tydeligt ved hjælp af kroppen end via sproget.

   
  Projektet Kommunikationsudvikling udføres af Socialt Udviklingscenter SUS