Udskriv

Introduktion til konkreter

Konkreter er symboler i form af ting, der kan bruges til for eksempel at kommunikere ønsket om en bestemt handling/situation. Som eksempler på konkreter kan nævnes en rulle toiletpapir som konkret for “at gå på toilettet” eller et forklæde som konkret for “at spise”.

Konkreterne bruges ofte i en dag- eller ugetavle, så brugerne kan få overblik over, hvad der skal ske i løbet af dagen eller ugen. Men nogle brugere kan også selv anvende konkreterne aktivt således, at de kan give udtryk for et ønske ved for eksempel selv at hente forklædet, når de er sultne.

Det kan både være en fordel og en ulempe ved konkreter, at de ikke er så abstrakte og nuancerede som for eksempel fotografier og pictogrammer. Det er en fordel, at man dermed undgår for mange forskellige tolkninger af konkreten, hvilket giver et let og hurtigt kommunikationsredskab. Men det kan også være en ulempe, at brugeren og personalet ikke har mulighed for at kommunikere mere detaljeret.

   
  Projektet Kommunikationsudvikling udføres af Socialt Udviklingscenter SUS