Udskriv

Udvalgt litteratur om fotografier

Nedenfor findes en liste over udvalgt litteratur til emnet fotografier. Vi gør opmærksom på, at de udvalgte emner ikke kan købes via denne hjemmeside, men eventuelt bestilles via bibliotek.dk eller købes ved direkte henvendelse til forlaget.

Utvikling av en grafisk kommunikasjonsform – Opplæring og utvikling i språk og kommunikasjon hos en gutt med store motoriske vansker – pedagogiske tiltak og tilegnelsesstrategier
Brekke, Kari Merete. 2000. Senter for atferdsforskning i Stavanger.

Ung mand med multiple funktionsnedsættelser og hans arbejde med billeder på computer
Husted, Britta. 2003. Specialskolen for Voksne.

 

   
  Projektet Kommunikationsudvikling udføres af Socialt Udviklingscenter SUS