Udskriv

Udvalgt litteratur om computerprogrammer

Nedenfor findes en liste over udvalgt litteratur til emnet computerprogrammer. Vi gør opmærksom på, at de udvalgte emner ikke kan købes via denne hjemmeside, men eventuelt bestilles via bibliotek.dk eller købes ved direkte henvendelse til forlaget.

Digitale billeder – en nødvendig kommunikationsform : mediepædagogisk arbejdshæfte
Bruus-Jensen, Lisbeth og Poul Hansen. 2000. Udvikling.

Leg og Kommunikationsfremmende Teknologi – Udviklingsmuligheder i forhold til Børn med Multiple Funktionsnedsættelser
Hjort-Pedersen, Michael. 2001. VIKOM.

Ung mand med multiple funktionsnedsættelser og hans arbejde med billeder på computer
Husted, Britta. 2003. Specialskolen for Voksne.

Anvendelse af mikrodatamater i undervisning af svært kommunikationshandicappede børn og voksne i Københavns Amtskommune: Redegørelse for projektets første år – 1986
Københavns Amtskommune, Kulturel Forvaltning. 1986.

Datateknologi – et redskab til augmentativ kommunikation for en ung pige med cerebral parese
Østerbye, Hanne og Casper C. Schoombie. 1994. Danmarks Lærerhøjskole.

   
  Projektet Kommunikationsudvikling udføres af Socialt Udviklingscenter SUS