Udskriv

En guide til kommunikationsmetoder

At lære at bruge et nyt kommunikationsredskab er ikke altid helt let – hverken for brugeren, personalet i bo- og dagtilbud eller pårørende. For det første skal man finde ud af, hvilke metoder der findes samt, hvilken metode der passer bedst til den enkelte brugers kompetencer, interesser og personlighed. For det andet kan man komme ud for at skulle lære en masse teknik, før man kan få kommunikationen til at glide. Først derefter finder man for alvor ud af, hvilke fordele og ulemper den valgte kommunikationsmetode kan have. Det kræver med andre ord tålmodighed.

Vi har derfor søgt at lave en overskuelig oversigt over de kommunikationsmetoder, der findes til brugere uden et ekspressivt verbalt sprog. Til hver metode har vi knyttet en kort introduktion til, hvordan metoden skal anvendes samt en række beskrivelser af praktiske erfaringer med at bruge den pågældende metode. Derudover er der henvisninger til litteratur, hjemmesider og steder, hvor det er muligt at hente mere viden om metoden.

Det er vores ønske, at metodeguiden vil blive brugt som inspirationskilde i overvejelserne omkring kommunikationsudvikling. Men det er vigtigt at huske, at de tekniske redskaber ikke kan stå alene for at opnå en god kommunikation. Vi opfordrer derfor læseren til at orientere sig hos hjemmesidens øvrige afsnit og på denne baggrund gøre sig overvejelser om, hvad kommunikation egentlig er, og hvordan et godt kommunikationsmiljø etableres.

   
  Projektet Kommunikationsudvikling udføres af Socialt Udviklingscenter SUS