Udskriv

Udvalgt litteratur om kommunikationsmiljø

Nedenfor findes en liste over udvalgt litteratur til emnet kommunikationsmiljø. Vi gør opmærksom på, at de udvalgte emner ikke kan købes via denne hjemmeside, men eventuelt bestilles via bibliotek.dk eller købes ved direkte henvendelse til forlaget.

Kommunikation og samspil med handicappede småbørn
Andersen, Vivi m. fl. 1986. Københavns Amt, Kulturel Forvaltning.

Lyttemødemodellen – en kvalitetsmodel for indsatsen overfor børn med handicap
Bengtsson, Steen, Janika Wiene og Christina Bak. 2003. Socialforskningsinstituttet.

Language and Communication in Mentally Handicapped People
Beveridge, M. , G. Conti Ramsden og I. Leudar (eds.). 1989. New York: Chapman and Hall.

Relationernes betydning for kommunikation og livskvalitet – med fokus på elever med funktionsnedsættelse
Bjørnstrup, Anette og Benthe Svenstrup Ibsen og Susanne Kirkeby. 1999. Danmarks Lærerhøjskole.

Kommunikation og samspil mellem børn med kommunikationshandicap
Breith, Eva og Lillian Larsen. 1997. Danmarks Lærerhøjskole.

Vänskap. En intervjustudie med personer med utvecklingsstörning
Brodin, Jane. 1998. Teknik, Kommunikation, Handikapp, Rapport 22. Lärarhögskolan i Stockholm: Institutionen for specialpedagogik.

Følelseseksperter
Bryderup, M. og S. Langager (red.). Socialpædagogiske Tekster 6. 1990. København: Socialpædagogisk Højskole.

Sett og forstått – Alternativer til tvang og makt i møtet med utviklingshemmede
Ellingsen, Karl Elling, Karl Jacobsen og Kari Nicolaysen (red.). 2002. Gyldendal Akademisk Oslo.

Samvær – Kommunikation – Samarbejde. Om udvikling af kommunikationsmuligheder hos fysisk/psykisk handicappede børn og unge på døgninstitution
Forlaget LEV. 1991.

De likeverdige – Om sosialisering og de jevnaldrenes betydning
Frønes, Ivar. 1998. Gyldendal Akademisk Oslo.

Communicative competence in persons with profound mental retardation. Intervention focused on the social context
Granlund, M. 1993. Uppsala, Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Psychologica Clinica Upsaliensia 3.

The Care and Training of the Mentally Handicapped
Hallas, C. Fraser og R. McGillivary. 1982. Edinburgh: Wright.

Omsorg og magt
Hansen Kermenoglou, Bente og Ditte Sørensen. 2000. Dafolo.

I den beste hensikt? – “Ondskap” i behandlingssamfunnet
Heggen, Kristin og Barbro Sætersdal (red.). 2002. Akribe.

Enhancing the Communicative Competence of Adult Persons with Learning Disabilities
McConkey, R. Morris og M. Purcell. 1995. Report to the Disability Research Committee, Scottish Office.

Der skal to til en tango. Om kommunikation og relationer i støtten til mennesker uden ekspressivt verbalt sprog
Perlt, Birger, Jesper Holst, Kirsten Nielsen og Pauline Hagensen. 2005. Socialt Udviklingscenter SUS.

Implementing Augmentative and Alternative Communication: Strategies for Learners with Severe Disabilities
Reichle, J., J. York og J. Sigafoos. 1991. Baltimore, MD: Paul H. Brookes.

Developing friendships: Enabling People with Learning Difficulties to Make and Maintain friends
Richardson, S.A. and J. Ritchie. 1989. London: Policy Studies Institute, PSI, Park Village East, London NWI.

Omsorgens tvetydighet – egenart, historie og praksis
Ruyter, Knut W. og Arne Johan Vetlesen (red.). 2001. Gyldendal Norsk Forlag.

   
  Projektet Kommunikationsudvikling udføres af Socialt Udviklingscenter SUS