Udskriv

Strukturering af tid og ressourcer

Fra projekt “Selvskadende adfærd som kommunikationsmiddel”, Bosager i Sønderjyllands Amt 1993

I dette projekt omkring en multihandicappet og selvskadende bruger har Bosager fundet ud af, at struktur er en nødvendighed for både brugeren og personalet:

“Struktur medvirker til en mere optimal udnyttelse af den tid, vi har til vores rådighed. Den bidrager til at finde de tidspunkter, hvor beboeren måske er for meget overladt til sig selv. Struktur kan også medvirke til frigørelse af ressourcer hos medarbejderne og bedre prioritering mellem eksisterende muligheder og behov”.

Bosager påpeger endvidere, at struktur for den enkelte ikke er tilstrækkeligt, idet mangler i institutionens samlede organisationsmåde kan få direkte indflydelse på beboerens hverdag. Men en god struktur kan fortælle, hvilke medarbejdere der står for de forskellige opgaver. Bosager lægger vægt på, at struktur ikke skal opfattes som noget definitivt og ufravigeligt, der hindrer de spontane indfald og dermed hæmmer brugerne. Derimod kan strukturen bruges til at skabe mange variationer i brugernes hverdag.

Bosager har afholdt faste projektmøder hver 3. uge, og personalet har været på forskellige kurser. Desuden har de haft erfaringsudveksling med institutionen Bakkehuset i Videbæk. Erfaringerne er fastholdt skriftligt under hele perioden, og der har også været afholdt møder med forældrene til brugerne.

Læs mere:
Boinstitutionen Bosager: “Selvskadende adfærd som kommunikationsmiddel”. Sønderjyllands Amt 1993.

   
  Projektet Kommunikationsudvikling udføres af Socialt Udviklingscenter SUS