Udskriv

Det ka’ nytte

Fra udviklings- og uddannelsescenteret “Det ka´nytte Consult”, Tappernøje

Det ka’ nytte Consult fokuserer i deres arbejde med kommunikation meget på medarbejderrollen – eller i det hele taget den, der kommunikeres med. Således definerer de kommunikation som en dialog, hvor man skiftevis:

  1. Udsender signaler/meddelelser
  2. Giver plads og tid til, at den anden svarer eller udsender nye signaler
  3. Lytter til, bekræfter og giver respons på signalerne
På den måde prioriteres denne udvekslen af signaler højere end:

  1. Anvendelsen og indlæringen af bestemte kommunikationsformer
  2. At man når frem til en af medarbejderne planlagt handling
Det ka’ nytte Consult arbejder med begrebet totalkommunikation, som indbefatter:

 • At man har viljen til at forsøge at forstå den anden, uanset hvordan denne udtrykker sig.
 • At man hele tiden selv forsøger at udtrykke sig på en måde, så den anden forstår det – uanset hvilke kommunikationsformer dette måtte indebære.
Det er vigtigt, men svært, at begrænse medarbejderstyringen, derfor opstiller Det ka’ nytte Consult en liste over ting, medarbejderne skal huske på, hvis de gerne vil etablere et godt kommunikationsmiljø:

 • Vis altid positive følelser, og vis at du er glad for at være sammen med brugeren.
 • Vis altid betingelsesløs accept af brugeren og hans signaler.
 • I første omgang drejer det sig om at følge brugerens opmærksomhed, signaler og initiativer. Medarbejderne må forsøge at bringe nye variationer, temaer og kommunikative udtryk ind i deres svar, hvor det er muligt. Men de skal også tilpasse sig brugeren og følge hans/hendes udspil.
 • I anden omgang drejer det sig om at få etableret en gensidig opmærksomhed og kontakt, således at medarbejdere og brugere får fælles oplevelser og erfaringer om ting, aktiviteter og handlinger i deres omgivelser.
 • I kommunikationen er det centralt, at man fokuserer på samtalen, dialogen og vekselspillet – og ikke blot behovsytringer eller at give direktiver til hinanden.
 • Brug af bevægelser og berøring er særdeles vigtigt og omfattende for langt de fleste brugere.
 • Tal til brugeren om ting, han/hun er optaget af, og prøv at etablere en følelsesmæssig samtale.
 • Tempo, gentagelser, affekter og dramatiske aspekter spiller en væsentlig rolle for at etablere, opretholde og udvide de kommunikative samværssituationer med beboerne. Tempoet må hele tiden afpasses efter brugeren, således at han/hun har mulighed for at svare eller tage nye initiativer.
 • Giv ros og anerkendelse for de ting, brugeren magter.
 • Giv mening til oplevelsen af omverden ved at beskrive det, brugere og medarbejdere oplever sammen – og ved at vise følelser og entusiasme. Uddyb og giv forklaringer.
For mere information kontakt:

D.K.N. Consult
V/Poul Erik Larsen
Størlingevej 20
4733 Tappernøje
Tlf. 55 56 57 40
Fax 55 56 57 41

   
  Projektet Kommunikationsudvikling udføres af Socialt Udviklingscenter SUS