Udskriv

Udvalgt litteratur om kommunikationsanalyse

Nedenfor findes en liste over udvalgt litteratur vedrørende kommunikationsanalyse. Vi gør opmærksom på, at de udvalgte emner ikke kan købes via denne hjemmeside, men eventuelt kan bestilles via bibliotek.dk eller købes ved direkte henvendelse til forlaget.

Marte Meo: basic manual
Aarts, Maria. 2000. Harderwijk: Aarts Productions.

Marte Meo metodens teori og praksis
Birk Sørensen, Jytte – ekstern redaktion: Kurt Alling Nielsen. 2002. Systime.

Det vurderende øje : observation, vurdering og udvikling i undervisning og vejledning
Bjørndal, Cato R. P. – oversat fra norsk af Alf Andersen. 2003. Klim.

Principperne i Marte Meo metoden anvendt i specialpædagogisk arbejde
Borgbjerg, Dorte. 2000. Danmarks Lærerhøjskole.

Att tolka barns signaler: gravt utvecklingsstörda flerhandikappade barns lek och kommunikation
Brodin, Jane. 1991. Pedagogiska Institutionen, Stockholms Universitet.

Självuppfattning hos personer med utvecklingsstörning
Brodin, Jane. 1997. Teknik, Kommunikation, Handikapp. Rapport nr. 15, Lärarhögskolan i Stockholm: Institutionen för specialpedagogik.

Fra vilje til uttrykk – Metodikk for utprøvning av betjeningsutstyr for barn med omfattende motoriske vansker
Brænde, Eirin og Anne Kathrine Halvorsen. 2003. Kommuneforlaget Oslo.

Beskrivelse af småbørn
Hedegaard, Marianne. 1990. Aarhus Universitetsforlag.

Marte Meo – samspil og udvikling
Hedenbro, Monica og Ingegerd Wirtberg. På dansk ved Ole Thornye. 2002. Hans Reitzels Forlag.

Marte Meo metoden anvendt til små børn med autisme med henblik på at udvikle deres kommunikative kompetence
Højensbo, Rikke og Margit Maria Knuthsen og Merete Stenum Nielsen. 2000. Danmarks Pædagogiske Universitet.

Et helt menneske – en verden til forskel: evaluering af Det Sociale Tolkeprojekt
Ingvardsen, Solveig K. 2003. Formidlingscenter Øst.

Att utveckla barns sociala kompetens: insatser via Marte Meo metoden till barn med bristande social kompetens eller sen utveckling till följd av psykosociala förhållanden eller specifika svårigheter
Kadesjö, Christina. 1998. Umeå Universitet.

Samspil og samoplevelse – om videoanalyse og forældrevejledning
Kirkebæk, Birgit og Sissel Sollied. 2001. VIKOM.

Pædagogisk udviklingsarbejde med blinde og svagtseende : kommunikation, relation og aktivitet
Mikkelsen, Pernille m. fl. 2002. Forlag: Den amtskommunale bolig Bosager.

Talking to People with Severe Communication Problems
Murphy, Scott. 1997. Bicester: Winslow Press.

LEA – en pædagogisk beskrivelsesmodel
Månsson, Hans – ekstern redaktion: Kurt Alling Nielsen. 2003. Systime.

Midt i verden – og ude på noget : pædagogisk beskrivelse i en social arena
Månsson, Hans- ekstern redaktion: Kurt Alling Nielsen. 2002. Systime.

Goddag mand – økseskaft: samtale gennem tolk
Paulsen Galal, Lise og Ehab Galal. 1999. Mellemfolkeligt Samvirke.

Der skal to til en tango. Om kommunikation og relationer i støtten til mennesker uden ekspressivt verbalt sprog
Perlt, Birger, Jesper Holst, Kirsten Nielsen og Pauline Hagensen. 2005. Socialt Udviklingscenter SUS.

Bedre praksis gennem videoanalyse: erfaringer fra et udviklingsprojekt: supplement til rapporten “Hör vad vi hör”
Peterson, Britt. Oversat af Solveig Markenstam. 1996. Videnscenter for Døvblindfødte.

Marte Meo i praksis: bedre samspil ved egen kraft
Roug, Pernille. 2002. Gyldendal Uddannelse.

Video i pædagogisk forskning: krop og udtryk i bevægelse
Rønholt, Helle m.fl. 2003. Hovedland.

Veileder – Bruk av individuelle opplærings- og deltakelsesplaner (IODP) for elever med multifunksjonshemning
Slåtta, Knut. 2004. Oslo: Torshov Kompetansesenter.

Tolkning og formidling af signaler fra svært hjerneskadede blinde børn
Socialstyrelsen. 1987.

Functional communication: analyzing the nonlinguistic skills of individuals with severe or profound handicaps
Sternberg, Les (red.). 1990. Springer-Verlag.

Videoanalyse – hvorledes man måler fremskridt hos småbørn med cochlea implantat
Tait, Margaret. Oversat af Susanne Kaasby Wang og Jens-Wilhelm Weber. 1998. Døveskolernes Materialecenter.

Observasjonsforskning i pedagogiske fag. En innføring i bruk av metoder
Vedeler, L. 2000. Oslo, Gyldendal.

   
  Projektet Kommunikationsudvikling udføres af Socialt Udviklingscenter SUS