Udskriv

Observation

Artikel om LEA-modellen:
Børn i samspilAf Hans Månsson
Artiklen redegør for, hvorfor traditionelle beskrivelsesmetoder ikke er særlig brugbare i en pædagogisk praksis – og hvordan LEA-modellen, som er en ny beskrivelsesmodel, på en mere dynamisk og helhedsorienteret måde søger at indkredse børns kompetencer og sociale samspil.

Selvskadende adfærd som kommunikationsmiddel
Projekt “Selvskadende adfærd som kommunikationsmiddel”, Bosager i Sønderjyllands Amt 1993.

   
  Projektet Kommunikationsudvikling udføres af Socialt Udviklingscenter SUS