Udskriv

Et personlighedsbillede

Fra projektet “Communico, ergo sum”, botilbuddet Højtoftevej i Viborg Amt 2001

Botilbuddet Højtoftevej har lavet et projektforløb omkring en 39-årig autistisk kvinde (kaldet A.L.), der har et veludviklet impressivt sprog, men har svært ved at gøre sig forståelig ekspressivt pga. besvær med udtale. Eftersom A.L. var ny i botilbuddet, ønskede personalet et grundigt kendskab til A.L.’s baggrund for at kunne tilrettelægge en personlig pædagogisk indgangsvinkel til udvikling af hendes kommunikation og derved vække A.L.’s nysgerrighed overfor nye kommunikationsmidler. Desuden mente man, at udarbejdelsen af A.L.’s livshistorie ville have betydning for hendes eget personlighedsbillede. Udarbejdelsen af livshistorien foregik i tæt samarbejde med A.L.’s forældre. Pædagogerne valgte at bruge et edb-program, der gav A.L. mulighed for at bruge det som en slags dagbog, hvor hun også kunne kommunikere ønsker, behov, oplevelser m.m. mellem hjem og beskæftigelsestilbud. Et digitalt fotokamera og et videokamera støttede hendes fortælling.

Højtoftevej konkluderer, at projektet også har været til gavn for andre brugere, idet personalet har fået sat ord på deres faglighed, og brugernes behov er kommet i centrum i beslutningerne: “Pædagogerne kan ikke længere begrunde tiltag ud fra, at det synes vi er godt”. De påpeger, at der i mange år kun har været fokus på børn og ikke voksne, når det gælder kommunikation med handicappede. Også beboerne har haft gavn af projektet, idet de har fået bedre mulighed for at ytre ønsker og behov. Det har endvidere skabt bedre overskuelighed og struktur i dagligdagen.

   
  Projektet Kommunikationsudvikling udføres af Socialt Udviklingscenter SUS