Udskriv

Kommunikationsanalyse

Analysefasen er noget af det vigtigste i arbejdet med at udvikle kommunikationsmetoder. For skal kommunikationen fungere, så skal den først og fremmest fange interesse, være lettilgængelig og udnytte de evner, man har. En kommunikationsanalyse drejer sig netop om at belyse brugerens interesser, personlighed, erfaringer og fysiske kompetencer på nuanceret vis for der ud fra at vurdere, hvilken kommunikationsform, der ville passe den pågældende bruger bedst.

Det kan gøres på mange forskellige måder, som også kan kombineres. Udarbejdelsen af livshistorier kan for eksempel sige noget om, hvilke erfaringer brugeren tidligere har haft med kommunikationsmetoder, men også noget om interesser, fysik og personlighed. Derudover kan brugerens nuværende situation belyses ved hjælp af video-optagelser eller andre former for observationer. Også brugerens pårørende, venner og personale på bo- eller dagtilbud kan udspørges om brugeren. Erfaringer med disse analysemetoder er beskrevet på denne side.

Under analysearbejdet hænder det ofte, at alene det at have så meget fokus på den pågældende bruger bevirker, at man opdager en allerede eksisterende kommunikationsform. Så gælder det naturligvis om at videreudvikle den. Men uanset hvad man finder, er det vigtigt at bruge tid og kræfter på denne fase, da den kan spare tid i selve udviklingsarbejdet og give en større kommunikationsglæde, fordi man har bedre mulighed for at ramme den rigtige kommunikationsmetode første gang.

   
  Projektet Kommunikationsudvikling udføres af Socialt Udviklingscenter SUS