Udskriv

Udvalgt litteratur om kommunikation

Nedenfor findes en liste over udvalgt litteratur til emnet “Hvad er kommunikation?”. Vi gør opmærksom på, at de udvalgte emner ikke kan købes via denne hjemmeside, men eventuelt bestilles via bibliotek.dk eller købes ved direkte henvendelse til forlaget.

Understanding human communication
Adler, Ronald B. og George Rodman. 2003. Oxford University Press.

Augmentative and alternative communication: management of severe communication disorders in children and adults
Beukelman, David R. og Pat Mirenda. 2000. Paul H. Brookes.

Kommunikativ kompetens – en begreppslig utredning
Brodin, Jane. 1993. Rapport nr. 8 om Teknik, Kommunikation och Handikapp. Stockholms Universitet: Pedagogiska institutionen.

Kommunikasjon og samspill. Fra fødsel til alderdom
Bråten, Stein. 1998. Oslo: Tano Aschehoug.

Nonverbal communication: survey, theory and research
Druckman, Daniel, Richard M. Rozelle og James C. Baxter. 1982.

Selvet som rettethed – en teori og noget af det, der driver og former et menneskeliv
Hansen, Jan Tønnes. 2001. Forlaget Klim.

Barnets veje til sprog
Karmiloff-Smith, Anette og Kyra Karmiloff. 2002. Gyldendal Uddannelse.

Aktiv kommunikation hos multihandicappede børn
Kirkebæk, Birgit og Hans Clausen. 1985. Herning: Special-Pædagogisk Forlag.

Kommunikation og psykisk udvikling fra fødslen til skolealderen
Lisina, Maja oversat fra russisk af Jan Hansen. 1989. Forlag: Sputnik

Fra tilskuker til deltaker – samhandling og kommunikasjon med voksne utviklingshemmede
Lorentzen, Per. 2003. Universitetsforlaget i Oslo.

Uvanlige barns språk
Lorentzen, Per. 2001. Universitetsforlaget i Oslo.

The relation between gestures and semantic processes: a study of normal language development and specific language impairment in children
Månsson, Ann-Christin. 2003. Göteborg University, Department of Linguistics.

Tidligt samspil som grundlag for livslang udvikling: et liv med kvalitet i livstemaerne, også når der er tale om vedvarende belastninger
Nielsen, Gunhild. 2001. Danmarks Pædagogiske Universitet.

System og livsverden. Jürgen Habermas’ konstruktion af det Moderne
Nørager, Troels. 1998. Forlaget Anis.

Der skal to til en tango. Om kommunikation og relationer i støtten til mennesker uden ekspressivt verbalt sprog
Perlt, Birger, Jesper Holst, Kirsten Nielsen og Pauline Hagensen. 2005. Socialt Udviklingscenter SUS.

Språk, tanke og kommunikasjon
Rommetveit, R. 1972. Oslo: Universitetsforlaget.

Spædbarnets interpersonelle univers
Stern, D.N. 2003. Hans Reitzels Forlag.

Communication and Adults with learning Disabilities
van der Gaag, A. og K. Dormany. 1993. London: Whurr.

Kommunikationens veje: om basale kommunikationsformer hos mennesker og dyr
von der Lieth, Lars; Rolf Kuschel og Arne Friemuth Petersen. 1993. Nyt Nordisk Forlag.

Handicap kommunikation kommunikationshandicap
von der Lieth, Lars. 2001. Københavns Universitet: Institut for Almen og Anvendt Sprogvidenskab. 

Augmentative and alternative communication: European perspectives
von Tetzschner, Stephen og Mogens Hygum Jensen. 1996. Whurr.

Utviklingspsykologi. Barne- og ungdomsalderen
von Tetzchner, Stephen. 2001. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Relasjonsarbeid og kommunikasjon
Weihe, Hans-Jørgen Wallin. 1997. Tano Aschehoug.

   
  Projektet Kommunikationsudvikling udføres af Socialt Udviklingscenter SUS